Championship Sale! Order now and save like a champion

Jobs

Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief hoogwaardige speeltoestellen. Of het nu gaat om speeltoestellen, kinderbedden, schommels, zandbakken, speelhuisjes of andere passende accessoires: Wickey laat kinderharten sneller kloppen.

De fantasie kent geen grenzen. Met webshops door heel Europa heeft Wickey zich in een korte periode ontwikkeld tot één van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Vandaag de dag beschikken wij over veel gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, die het ondernemingsmotto delen. Onze 120 medewerkers werken op verschillende afdelingen, om onze groeikoers voor te kunnen zetten, zoeken wij op sommige afdelingen versterking.

Job 1

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.