• Gratis verzending vanaf €50,-²
  • Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
  • Geïmpregneerd hout
  • 10 jaar garantie¹

Facebook Gewinnspielrichtlinien NL

1. Organisator van de winactie

Deze winactie wordt georganiseerd door:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Deutschland

2. Deelname

Deelname aan de Wickey Facebook winactie is kosteloos. Voor deelname aan de winactie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname. Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

3. Deelname en uitsluiting

Deelname uitsluitend voor personen vanaf 18 jaar, die woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Groot – Brittannië, Polen, Tsjechië, Zweden, Denemarken, Hongarije of Slowakije. Uitgesloten van deelname zijn bedrijven, medewerkers en familieleden van Wickey (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe. Wickey behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten. Per persoon is één deelname mogelijk.

4. Prijs en sluitingsdatum

Het artikel dat wordt weergegeven in het winactie Facebookbericht, wordt tijdens deze actie verloot. Een gedetailleerde lijst van de meegeleverde onderdelen is in de webshop, op de pagina van het desbetreffende product, te vinden onder het kopje ‘’Dit is allemaal inbegrepen’’. De winactie eindigt op de in het Facebookbericht gepubliceerde datum en tijdstip.

5. Geen financiële betaling

De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

6. Winactie bericht en winstberekening

De winactie-post wordt per land, gespecificeerd naar doelgroep, opgesteld. De winnaar wordt onder het totaal aantal deelnemers van alle landen, bepaald. De winnaar van de winactie wordt 1 tot 2 werkdagen na het sluiten van de actie bekend gemaakt.

7. Vaststelling winnaar

De winnaar van de winactie wordt door middel van een post op Facebook of op de Wickey webshop bekend gemaakt en zal aansluitend via een Facebook privé- bericht geïnformeerd worden. De prijswinnaar dient binnen 7 dagen na bekendmaking van winst te reageren op de melding van Wickey. Als de prijswinnaar zich na een tweetal verzoeken binnen zeven dagen niet meldt, verliest hij/zij het recht op winst en wordt willekeurig, middels een toevalcalculatie, de winst overgedragen aan een andere deelnemer/deelneemster.

8. Publicatie

Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar zal met voor- en achternaam op de Wickey Facebook pagina of de Wickey website bekend worden gemaakt.

9. Aansprakelijkheid

Deze winactie is niet in samenwerking met Facebook en wordt niet door Facebook gesponsord, ondersteund en/of georganiseerd. Alle klachten, op- en/of aanmerkingen worden door Wickey en niet door Facebook behandeld. Wickey stelt Facebook van alle schade, verliezen en uitgaven (inclusief advocaatkosten) welke verband hebben met de winactie van Wickey, vrij.

10. Privacybeleid

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Wickey en worden niet verkocht en alleen aan derden verstrekt in het kader van de winactie. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alleen gebruikt voor interne doeleinden.

11. Toepasselijk recht

Op deze actie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

12. Algemene Voorwaarden

Er gelden de bestaande algemene voorwaarden van Wickey GmbH & Co. KG.

Laden...

Vergelijk artikelen

chevron-right