Vacatures

Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief hoogwaardige speeltoestellen. Of het nu gaat om speeltoestellen, kinderbedden, schommels, zandbakken, speelhuisjes of andere passende accessoires: Wickey laat kinderharten sneller kloppen.

De fantasie kent geen grenzen. Met webshops door heel Europa heeft Wickey zich in een korte periode ontwikkeld tot één van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Vandaag de dag beschikken wij over veel gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, die het ondernemingsmotto delen. Onze 120 medewerkers werken op verschillende afdelingen, om onze groeikoers voor te kunnen zetten, zoeken wij op sommige afdelingen versterking.

Onze actuele vacatures

Marketing Marketing
Marketing
Klantenservice Klantenservice
Klantenservice
Design & Ontwikkeling Design & Ontwikkeling
Design & Ontwikkeling
IT & Development IT & Development
IT & Development
Logistiek, Productie & Inkoop Logistiek, Productie & Inkoop
Logistiek, Productie & Inkoop
Financieel, Personeel & Juridisch Financieel, Personeel & Juridisch
Financieel, Personeel & Juridisch

Vergelijk artikelen