Vacatures

Wickey is een internationale online onderneming, die zich gespecialiseerd heeft in kwalitatief hoogwaardige speeltoestellen. Of het nu gaat om speeltoestellen, kinderbedden, schommels, zandbakken, speelhuisjes of andere passende accessoires: Wickey laat kinderharten sneller kloppen.

De fantasie kent geen grenzen. Met webshops door heel Europa heeft Wickey zich in een korte periode ontwikkeld tot één van de grootste aanbieders van outdoor speeltoestellen. Onze speeltoestellen ontwikkelen en produceren we zelf in ons bedrijf. Vandaag de dag beschikken wij over veel gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, die het ondernemingsmotto delen. Onze 200 medewerkers werken op verschillende afdelingen, om onze groeikoers voort te kunnen zetten, zoeken wij op sommige afdelingen versterking.

Onze vacatures

Marketing & Sales

Klantenservice

Design & Ontwikkeling

IT & Development

Logistiek, Productie & Inkoop

Financieel, Personeel & Juridisch

Laden...

Vergelijk artikelen