• Gratis verzending vanaf €50,-²
 • Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
 • Geïmpregneerd hout
 • 10 jaar garantie¹

Garantievoorwaarden

Hierbij wijzen wij je op je wettelijke rechten: wettelijk recht op garantie, wettelijk herroepingsrecht voor consumenten, algemeen wettelijke recht op schadevergoeding.

De wettelijke rechten worden door de garanties niet aangetast.

10 Jaar garantie op speeltoestellen en schommels voor privégebruik

Wij geven op alle voor particulier gebruik bedoelde speeltoestellen, speelhuisjes op palen en op alle voor particulier gebruik bedoelde schommels een duurzaamheidsgarantie op alle houten onderdelen. Deze garantie geldt alleen, wanneer het gekochte product conform onze montagehandleiding is gemonteerd en gedurende de gehele gebruiksduur officieel door Wickey goedgekeurde ankers (Hoekanker Wickey SolidLock, Grondanker Wickey SimpleLock, Grondanker Wickey QuickLock, Grondanker Wickey MasterLock 7x7 cm, Glijbaananker Wickey SlideLock, Grondanker Wickey MasterLock 9x9 cm) zijn gebruikt. De ankers dienen bovendien conform onze montagehandleiding gemonteerd te zijn.

Deze garantie omvat een waarborg van Wickey voor het rotten van houten delen van het gekochte product als gevolg van weersinvloeden. De garantie geldt niet voor additioneel verworven accessoires, die niet bij de levering van het speeltoestel en de schommel zijn inbegrepen. De duur van de garantie (garantieperiode) op alle houten onderdelen bedraagt 10 jaar. De garantie start bij de ontvangst van de goederen. De garantie eindigt na afloop van 10 jaar. De garantie is niet van toepassing op bedden, wipkippen, zandbakken en voor openbaar gebruik bedoelde producten. De garantie vervalt wanneer je het gekochte product verkoopt. De garantie vervalt in dit geval bij het aangaan van de verkooptransactie.

Indien door de producent gebreken erkend worden, vallen de kosten die ontstaan ​​als gevolg van een terugroep- en retouractie, niet onder deze garantie.

Niet door de garantie gedekt zijn:

 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,
 • Schade als gevolg van verkeerde montage van de houten delen,
 • Schade als gevolg van onjuiste opslag,
 • Schade als gevolg van normaal gebruik. Slijtage, overbelasting,
 • Schade als gevolg van het gebruik van door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires/vervangende onderdelen/aanbouw onderdelen en onderhoudsproducten,
 • Schade als gevolg van externe invloeden of gebeurtenissen zoals stormschade, waterschade door overstroming of lekkage,
 • Schade die niet aan het verkregen product is ontstaan, zogenaamde gevolgschade,
 • Kleine gebreken, die noch de waarde noch het gebruik van het product significant beïnvloeden,
 • Persoonlijk letsel.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je nodig:
1. Foto's van de gebreken aan de houten delen van het speeltoestel of de schommel
2. Foto's van de verankering
3. Kopie van de factuur (factuur wordt/werd meegestuurd met het verzonden artikel) of bestelbevestiging (wordt/werd per e-mail naar je verzonden). Op de factuur of bestelbevestiging moet duidelijk zijn, ​​welke producten je bij ons gekocht hebt en dat je tevens de bijbehorende ankers bij ons aangeschaft hebt.

5 jaar garantie op producten voor privégebruik

Bij de koop van de extra garantie van 5 jaar koopt, geven we op alle voor particulier gebruik bedoelde producten een duurzaamheidsgarantie op alle houten onderdelen. Deze garantie geldt enkel, wanneer het gekochte product conform onze montagehandleiding gemonteerd werd. Verder geldt de garantie enkel wanneer tussen de ontvangst van het speeltoestel en de bestelling van de aanvullende garantie niet meer als 4 weken verstreken zijn.

Deze garantie omvat een waarborg van Wickey voor het rotten van houten delen van het gekochte product als gevolg van weersinvloeden. De duur van de garantie (garantieperiode) op alle houten onderdelen bedraagt 5 jaar. De garantie start bij de ontvangst van de bestelbevestiging. De garantie eindigt na afloop van 5 jaar. Bij meervoudige aankoop van de garantie, wordt de garantieperiode dienovereenkomstig verlengd. Dit garantieproduct geldt na aanschaf bovenop de 10-jarige garantie op alle houten onderdelen voor speeltoestellen en schommels, voor zover aan de geldigheidseisen van beide garanties wordt voldaan. De garantie is niet van toepassing op producten, die bedoeld zijn voor openbaar gebruik en niet op additioneel aangeschafte accessoires die niet bij de levering van het product zijn inbegrepen. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie vervalt als je het gekochte product verkoopt. De garantie vervalt in dit geval bij het aangaan van de verkooptransactie.

Indien door de producent gebreken erkend worden, vallen de kosten die ontstaan ​​als gevolg van een terugroep- en retouractie, niet onder deze garantie.

Niet door de garantie gedekt zijn:

 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,
 • Schade als gevolg van verkeerde montage van de houten delen,
 • Schade als gevolg van onjuiste opslag,
 • Schade als gevolg van normaal gebruik. Slijtage, overbelasting,
 • Schade als gevolg van het gebruik van door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires/vervangende onderdelen/aanbouw onderdelen en onderhoudsproducten,
 • Schade als gevolg van externe invloeden of gebeurtenissen zoals stormschade, waterschade door overstroming of lekkage,
 • Schade, die niet aan het verkregen product is ontstaan, zogenaamde gevolgschade,
 • Kleine gebreken, die noch de waarde noch het gebruik van het product significant beïnvloeden,
 • Persoonlijk letsel.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je nodig:
1. Foto's van de gebreken aan het hout van het gekocht product.
2. 2. Kopie van de factuur (factuur wordt/werd meegestuurd met het verzonden artikel) of bestelbevestiging (wordt/werd per e-mail naar je verzonden). Op de factuur of bestelbevestiging moet duidelijk zijn, ​​welk product je bij ons gekocht hebt en dat je tevens de aanvullende garantie van 5 jaar bij ons aangeschaft hebt.
3. Mocht je de garantie los aangeschaft hebben, dan is het noodzakelijk om ons bovendien een kopie van de rekening voor de koop van de aanvullende garantie te sturen.

5 jaar garantie op de Wickey FIT producten

We geven een houdbaarheidsgarantie op alle houten en HDPE onderdelen van de trainingsapparatuur voor privégebruik. Deze garantie geldt alleen indien het gekochte artikel op de juiste manier volgens onze montagehandleiding is gemonteerd en er officieel goedgekeurde Wickey ankers (grondanker Wickey MasterLock 9x9 cm) gedurende de gehele gebruiksduur zijn gebruikt. Tevens moeten de ankers correct zijn geïnstalleerd volgens onze montagehandleiding.

Deze garantie omvat een garantieverplichting van Wickey voor schade aan de houten en HDPE onderdelen van het gekochte artikel als gevolg van weersinvloeden. De garantietermijn is 5 jaar. De garantietermijn begint bij ontvangst van de goederen. De garantie geldt voor 5 jaar. De garantie eindigt na 5 jaar. De garantie geldt niet voor eventueel extra aangeschafte accessoires die niet bij het FIT-product zijn inbegrepen. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie vervalt wanneer het gekochte artikel wordt doorverkocht. In dit geval vervalt de garantie op het moment van het afsluiten van de verkooptransactie.

Eventuele kosten die voortvloeien uit een terugroepactie en/of retourzending als gevolg van gebreken die door de fabrikant zijn erkend vallen niet onder deze garantie.

Niet onder de garantie valt:

 • schade door verkeerd gebruik;
 • schade door een foutieve montage van de houten onderdelen;
 • schade door verkeerde opslag,
 • schade door natuurlijke slijtage; (schade door) slijtage en overbelasting;
 • schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires/vervangings- en montageonderdelen en/of onderhoudsproducten die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd;
 • schade veroorzaakt door invloeden of gebeurtenissen van buitenaf, zoals storm, overstroming en/of leidingbreuk;
 • schade aan iets anders dan het gekochte artikel: zogenaamde gevolgschade;
 • kleine defecten die de waarde of het gebruik van het artikel niet significant beïnvloeden;
 • persoonlijk letsel.

Om de garantie te doen gelden heb je het volgende nodig:
1. foto's van de gebreken op de houten en HDPE onderdelen van het FIT-product;
2. foto's van de verankering;
3. een kopie van de factuur (zoals bijgesloten bij het verzonden artikel) of orderbevestiging (zoals verstuurd naar je per e-mail). Op de factuur of orderbevestiging staat welke producten je bij ons hebt gekocht en moet staan dat je tevens de bijbehorende ankers bij ons hebt gekocht.

5 jaar garantie op openbare speeltoestellen, schommels en duikelrek

We geven op alle speeltoestellen bedoeld voor openbare ruimte, schommels en duikelrek duurzaamheidsgarantie op alle houten, HDPE- en RVS-onderdelen. Deze garantie geldt alleen wanneer het gekochte product conform onze montagehandleiding is gemonteerd en gedurende de gehele gebruiksduur officieel door Wickey goedgekeurde ankers (Hoekanker Wiceky PROLock) zijn gebruikt. De ankers dienen bovendien conform onze montagehandleiding gemonteerd te zijn

Deze garantie omvat een waarborg van Wickey voor schade aan houten delen, HDPE-onderdelen en RVS-onderdelen aan het gekochte product als gevolg van weersinvloeden. De duur van de garantie (garantieperiode) bedraagt 5 jaar. De garantie start bij de ontvangst van de goederen. De garantie eindigt na afloop van 5 jaar. De garantie geldt niet voor duikelrekken, additioneel verworven accessoires, die niet bij de levering van het speeltoestel en de schommel zijn inbegrepen. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie vervalt wanneer je het gekochte product verkoopt. De garantie vervalt in dit geval bij het aangaan van de verkooptransactie.

Indien door de producent gebreken erkend worden, vallen de kosten die ontstaan ​​als gevolg van een terugroep- en retouractie, niet onder deze garantie.

Niet door de garantie gedekt zijn:

 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,
 • Schade als gevolg van vandalisme,
 • Schade als gevolg van verkeerde montage van de houten delen,
 • Schade als gevolg van onjuiste opslag,
 • Schade als gevolg van normaal gebruik. Slijtage, overbelasting,
 • Schade als gevolg van het gebruik van door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires/vervangende onderdelen/aanbouw onderdelen en onderhoudsproducten,
 • Schade als gevolg van externe invloeden of gebeurtenissen zoals stormschade, waterschade door overstroming of lekkage,
 • Schade, die niet aan het verkregen product is ontstaan, zogenaamde gevolgschade,
 • Kleine gebreken, die noch de waarde noch het gebruik van het product significant beïnvloeden,
 • Persoonlijk letsel.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je nodig:
1. Foto's van de gebreken aan de houten, RVS- of HDPE-onderdelen van het speeltoestel of de schommel voor openbaar gebruik.
2. Foto's van de verankering,
3. Kopie van de factuur (factuur wordt/werd meegestuurd met het verzonden artikel) of bestelbevestiging (wordt/werd per e-mail naar je verzonden). Op de factuur of bestelbevestiging moet duidelijk zijn, ​​welke producten je bij ons gekocht hebt en dat je tevens de bijbehorende ankers bij ons aangeschaft hebt.

Door bovengenoemde documenten te overleggen, kun je schriftelijk (bijv. per Contactformulier) een beroep doen op de garantie.

De geografische reikwijdte van de garantiebescherming betreft voor alle garanties de Bondsrepubliek Duitsland.

Garantiegeber ist:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Duitsland

In het geval van een garantieclaim worden de defecte onderdelen van het gekochte product door een kosteloze nalevering vervangen. Op verzoek kunnen we je genoemde garantieverklaring in tekstvorm toezenden.

Laden...

Vergelijk artikelen

chevron-right